Rock Village 2022

Rock Village 2022

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Saturday, August 23rd – Dubioza Kolektiv after Arena at Rock Village!

Dubioza Kolektiv na Rock Village Festivalu 2014Publika će  ove godine na Rock Village-u imati specijalnu priliku da čuju i vide najveću Balkansku atrakciju – Dubioza Kolektiv. U eksluzivnom intervjuu za naš portal momci iz benda su se osvrnuli na ovo, po mnogočemu, jedinstveno gostovanje.

Kada ste prvi put čuli za Rock Village festival?

DK: Prvi put smo čuli za RV prije 5-6 godina, kada je podignut spomenik Bob Marley-u.

Kako vidite svoj nastup na Rock Village-u i da li ga smatrate, u neku ruku, ekskluzivom/poslasticom?

DK: Pa, do sada smo uvijek imali sjajne domaćine kada god smo svirali u Vojvodini, tako da su vjerovatno poslastice sa te strane zagarantovane. Apelujemo na organizatore da nas pripaze sa štrudlom od maka, nama neće smetati ako nam se na bini bude vidjelo crno među zubima.

Koliko su vam značajni susreti sa publikom u manjim mestima koja je retko u prilici da prisustvuje ovakvim događajima?

DK: Lijepo je kada i ljudi koji ne žive u velikim gradovima imaju priliku da prisustvuju muzičkim događajima u vlastitom komšiluku. Svirali smo mi i u manjim mjestima od Banatskog Sokoca. Prije par godina, bili smo na festivalu na nekom norveškom ostrvu, u mjestu koje ima dvadesetijednog stanovnika. Svirke na takvim mjestima često budu nabijene specifičnom energijom.

Šta publika može da očekuje od Vašeg nastupa?

DK: Potrudićemo se da odsviramo sve naše neponovljive, vanvremenske hitove, kao i neke numere koje će tek postati r’n’r zimzeleni.

Napunili ste Beogradsku Arenu, najvecu halu u Srbiji! Kakav je osećaj, nakon toga nastupati u jednom od najmanjih mesta u Ex-YU?

DK: Mi ne diskriminiramo festivale, klubove i dvorane po veličini. Svaki put se trudimo da damo sve od sebe na koncertu, bez obzira da li je u publici 10 ili 10.000 ljudi…

Koliko je važna muzika Bob Marley-a u vašem životu i karijeri (ovo pitanje je vezano za statuu Bob Marleya, koja je u okviru Rock Village festivala podignuta 2008. godine)?

DK: Dobar je Bob Marley. Vjerovatno nema osobe koju u jednom momentu nije zakačila njegova muzika. Mi u Mostaru imamo statuu Bruce Lee-a, a vi Bob-a. Bolje su te statue od mnogih statua raznih glavonja koji su glumili velikane u istoriji Balkana.

Da li publika može da očekuje i neke specijalne goste za vreme vašeg nastupa?

DK: Mi sa našim prijateljima sa kojima smo sarađivali imamo otvoreni dogovor. Svi su pozvani na svaki koncert. Nerijetko se desi da se prijave i neki likovi sa interesantnim prijedlozima tipa: “Sviram usnu harmoniku mogu li da uletim negdje?”. Uglavnom svi su pozvani, ali se i često zbog prekomjernih količina alkohola gost, ili gosti, odluče ipak preskočiti nastup…

Da li ste nekada nastupali u Vojvodini/Banatu i da li planirate još neki nastup u Srbiji?

DK: Svirali smo u Ruskom Krsturu i Tomaševcu prošle godine i pravo nam je merak da sviramo u tim manjim mjestima po Vojvodini.

Mi od prije par godina imamo i jednog Vojvođanina u bendu. Naš saksofonista, maestro Mario Ševarac, je iz Sombora, tako da je jedna osmina Dubioze domaći bend u Vojvodini.Dubioza Kolektiv na Rock Village Festivalu 2014

The Rock Village audience will have a special opportunity this year to hear and see the biggest Balkan attraction – Dubioza Kolektiv. In an exclusive interview for our portal, guys from the band have commented on this, in many ways, a unique visit.

When did you first hear about Rock Village Festival?

DK: We first heard about Rock Village 5 or 6 years ago, when the monument to Bob Marley was erected.

How do you see your performance at the Rock Village and do you think of it, in a way, as a treat?

DK: Well, so far we have always had great hosts whenever we played in Vojvodina, so the treats in that respect are guarranted. We urge the organizers to take care of us with poppy seed strudel, we won’t mind if we perform on stage with black between teeth.

How important to you is to meet the audience from small towns who rarely have the opportunity to attend such events?

DK: It’s nice when people who do not live in big cities have the opportunity to attend music events in their own neighborhood. We have played in towns smaller than Banatski Sokolac. A few years ago, we were at the festival on a Norwegian island, in a place that has 21 residents. Gigs in such places are often charged with specific energy.

What can the audience expect from your show?

DK: We’ll make sure we play all of our unique, timeless hits, as well as some tracks that will become rock’n’roll evergreen.

You’ve filled Belgrade Arena, the largest hall in Serbia! How does it feel, to perform in one of the smallest of the ex-Yugoslavia after that?

DK: We do not discriminate festivals, clubs and gyms by size. Every time we try to do our best at concerts, regardless of whether the audience is made of 10 or 10,000 people …

How important is the music of Bob Marley in your life and career (this question is related to the statue of Bob Marley, which was built within the Rock Village Festival in 2008)?

DK: Bob Marley is good. There is probably no person who, at one point, wasn’t caught by his music. We have a statue of Bruce Lee in Mostar, and you of Bob. These statues are better from many statues of various bigheads who played the greats in the history of the Balkans.

Can the audience expect some special guests at your performance?

DK: We have an open agreement with our friends with whom we work together. Everyone is invited to each concert. It often happens that some people approach us with interesting suggestions such as: “I ​​play the lip harmonica can I fly in somewhere?”. Almost all are invited, but often because of excessive amounts of alcohol a guest, or guests, however, decide to skip the performance…

Have you ever played in Vojvodina/Banat and do you plan to have another concert in Serbia?

DK: We played in Ruski Krstur and Tomasevac last year and it’s a real pleasure for us to play in these small towns in Vojvodina.

For a couple of years, we have had a guy from Vojvodina in the band. Our sax maestro, Mario Ševarac, is from Sombor, so that one-eighth of Dubioza is a local band in Vojvodina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.